Wikia

Clash of clans wiki

Schild

98pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Deze pagina is niet beveiligd. Iedereen kan deze pagina bewerken.
Het schild beschermt een dorp tegen aanvallen van andere spelers. Een schild voor 12 uur kan worden verkregen als het dorp wordt aangevallen en de aanvaller 40 procent of meer van het dorp vernietigt of als die het Stadhuis vernietigt. Als 90 procent of meer van het dorp verwoest wordt, krijgt de verdediger een schild voor 16 uur. Schilden kunnen ook gekocht worden voor edelstenen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki