Wikia

Clash of clans wiki

Stadhuis

98pages on
this wiki
Add New Page
Comments55 Share
Deze pagina is niet beveiligd. Iedereen kan deze pagina bewerken.

Dit is het hart van je dorp. Door je stadhuis te upgraden, kun je nieuwe verdedigingen, gebouwen, valstrikken en nog veel meer ontgrendelen.

Stadhuis 1.png Stadhuis 2.png Stadhuis 3.png Stadhuis 4.png Stadhuis 5.png
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Stadhuis 6.png Stadhuis 7.png Stadhuis 8.png Stadhuis 9.png Stadhuis 10.png Stadhuis 11.png
Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 Level 11

Level Levenspunten KostenGoud Bouwtijd Ervaring gekregenErvaring
1 1.500 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2 1.600 1.000 5 min. 17
3 1.850 4.000 3 uur 103
4 2.100 25.000 1 dag 293
5 2.400 150.000 2 dagen 415
6 2.800 750.000 4 dagen 587
7 3.300 1.200.000 6 dagen 720
8 3.900 2.000.000 8 dagen 831
9 4.600 3.000.000 10 dagen 929
10 5.000.000 12 dagen 1.018
11 6.800 7.000.000 14 dagen 1.099

Grondstof en Legergebouwen beschikbaarEdit

Het uitbreiden van je stadhuis ontgrendelt het volgende aantal grondstofgebouwen en legergebouwen; zie de pagina van elk gebouw voor details.

Stadhuis level Goudmijn & elixirpomp Duister-elixirboor Goudkluis & Elixirtank Duister-elixirtank Leger-kamp Kazerne Labora-torium Spreuken-fabriek Duistere kazerne Duistere-spreuken-fabriek Nobele

wachter

1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
3 3 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0
4 4 0 2 0 2 3 1 0 0 0 0
5 5 0 2 0 3 3 1 1 0 0 0
6 6 0 2 0 3 3 1 1 0 0 0
7 6 1 2 1 4 4 1 1 1 0 0
8 6 2 3 1 4 4 1 1 2 1 0
9 6 2 4 1 4 4 1 1 2 1 0
10 7 3 4 1 4 4 1 1 2 1 0
11 7 3 4 1 4 4 1 1 2 1 1

Verdedigingswerken beschikbaarEdit

Het uitbreiden van je stadhuis ontgrendelt het volgende aantal Verdedigingswerken; zie de pagina van elk gebouw voor details.

Stadhuis level Kanon Boogschutter-toren Muren Mor-tier Bom Lucht-afweer Veer-val Tovenaars-toren Lucht-bom Wind-machine Reuzen-bom Verborgen Tesla Luchtmijn-zoeker Skelet-val X-boog Inferno-toren Adelaars-

artillerie

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 1 50 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 75 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 3 100 1 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 3 125 2 4 2 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
7 5 4 175 3 6 3 4 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0
8 5 5 200 4 6 3 6 3 4 1 3 3 2 2 0 0 0
9 5 6 250 4 6 4 6 4 4 2 4 4 4 2 2 0 0
10 6 7 275 4 6 4 6 4 5 2 5 4 5 3 3 2 0
12 7 8 275 4 6 4 6 5 5 2 5 4 5 3 4 2 1

Maximale level grondstof, leger en overige gebouwen.Edit

Door je stadhuis uit te breiden kan je je bestaande gebouwen verder uitbreiden. Hieronder staat een tabel dat het maximale level vertelt van de grondstof, leger en overige gebouwen. Zie elk gebouw voor details.

Stadhuis level Goudmijn & elixirpomp Duister-elixirboor Goudkluis & elixirtank Leger-kamp Kazerne Labora-torium Spreuken-fabriek Duistere kazerne Duistere-spreuken-fabriek Clan-kasteel
1 2 - 1 1 3 - - - - geruïneerd
2 4 - 3 2 4 - - - - geruïneerd
3 6 - 6 2 5 1 - - - 1
4 8 - 8 2 6 2 - - - 2
5 10 - 9 5 7 3 1 - - 2
6 10 - 10 6 8 4 2 - - 3
7 11 3 11 6 9 5 3 2 - 3
8 12 3 11 6 10 6 3 4 2 4
9 12 6 11 7 10 7 4 6 3 5
10 12 6 11 8 10 8 5 6 4 6
11 12 6 12 8 10 9 5 6 4 6

Maximale level VerdedigingswerkenEdit

Door je stadhuis uit te breiden kan je je bestaande gebouwen verder uitbreiden. Hieronder staat een tabel dat het maximale level vertelt van de verdedigingswerken. Zie elk gebouw voor details.

Stadhuis level Kanon Boogschutters-toren Muren Mor-tier Bom Lucht-afweer Tovenaars-toren Lucht-bom Windmachine Reuzen-bom Verborgen Tesla Luchtmijn-zoeker Skelet-val X-boog Inferno-toren Adelaars-

artillerie

1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
2 3 2 2 - - - - - - - - - - - - -
3 4 3 3 1 2 - - - - - - - - - - -
4 5 4 4 2 2 2 - - - - - - - - - -
5 6 6 5 3 3 3 2 2 - - - - - - - -
6 7 7 6 4 3 4 3 2 2 2 - - - - - -
7 8 8 7 5 4 5 4 3 3 2 3 1 - - - -
8 10 10 8 6 5 6 6 3 4 3 6 1 2 - - -
9 11 11 10 7 6 7 7 4 5 3 7 2 3 3 - -
10 13 13 11 8 6 8 8 4 6 4 8 3 3 4 3 -
11 14 14 11 8 6 8 9 4 6 4 8 3 3 4 4 2
Gebouwen
Verdedigingswerken KanonBoogschuttertorenMortierLuchtafweerTovenaarstorenWindmachineVerborgen TeslaX-boogInfernotorenMuren
Vallen Bom • Veerval • Luchtbom • Reuzenbom • Skeletval • Luchtmijnzoeker

Niet beschikbaar: Pompoenbom • Kerstknaller

Grondstofgebouwen GoudmijnElixirpompDuister-elixirboorGoudkluisElixirtankDuister-elixirtankBouwkeet
Legergebouwen LegerkampKazerneLaboratoriumSpreukenfabriekDuistere kazerneAltaar van de BarbarenkoningDuistere-spreukenfabriekAltaar van de Boogschutterskoningin
Overige gebouwen StadhuisClankasteelDecoratiesObstakels

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki